nedavimobeograd.rs
Nova presuda NDM BGD: Zatvor i zaplena imovine zbog organizacije protesta
Nastavlja se pravno i materijalno gonjenje i iznurivanje aktivista Ne davimo Beograd. Ovoga puta, zbog organizacije jednog od protesta, aktivista inicijative Radomir Lazović osuđen je na novčanu kaznu u iznosu od 100 hiljada dinara. Kazna je preinačena u 60 dana zatvora i popis, procenu i prodaju njegovih pokretnih stvari koje se nađu na adresi prebivališta, do naplate kazne.