nedavimobeograd.rs
Ne davimo Beograd u Berlinu i San Francisku traži pomoć dijaspore
Inicijativa Ne davimo Beograd održaće dva javna događaja, u Berlinu i San Francisku, sa željom da svoj rad bliže predstavi narastajućoj srpskoj dijaspori, kao i zainteresovanoj međunarodnoj publici.