nedavimobeograd.rs
Danas je Međunarodni dan migranata
Zatvaranje centara, granica, stvaranje neprijatelja koga ćemo okriviti za sve što je loše u našem društvu ne vodi ka sigurnosti, niti sprečava migriranje ljudi. Naprotiv, na taj način se upravo stvaraju uslovi u kojima se ugrožavaju životi.