nedavimobeograd.rs
Inicijativa Ne davimo Beograd podržava štrajk radnika i radnica Pošte
Inicijativa Ne davimo Beograd poziva građane na solidarnost sa radnicima i radnicama Pošte.