nebojsaozimic.wordpress.com
Čajkanović o hrastu i ceru kod Srba
HRAST Eіche (quercuѕ robur). Hrast; dub. Prema hrastu ima srpski narod veliko poštovanje, i mnogi starodrevni primerci smatrani su za božanstva i uživali kult. U oblasti Zaglavku (istočna Srbija) »…