nebojsaozimic.wordpress.com
PITAGORA: HARMONIJA
Mišljenje da je duša hamonija ili, tačnije, usklađenost blisko je povezano sa teorijom o četiri elementa. Ovo učenje, prema Barnetu, nije moglo da pripada najranijem obliku pitagorejstva jer nije u…