nb-cg.me
POSTDIPLOMCI FILOLOŠKOG FAKULTETA POSJETILI NBCG
Studenti postdiplomskih studija Filološkog fakulteta iz Nikšića, sa četiri studijska programa (crnogorski, srpski, italijanski i engleski jezik i književnost) su 18. decembra, u okviru predmeta Tehnika naučnog rada, sa profesoricom Dušankom Popović, posjetili Nacionalnu biblioteku Crne Gore „Đurđe C