navigator.ge
ჰაკერებმა WhatsApp-ი გატეხეს
ოფიციალურად დადასტურდა ფაქტი, რომ ჰაკერებმა შეძლეს დისტანციურად დაემონტაჟებინათ სმარტფონებსა და სხვა მოწყობილობებზე პროგრამა, რომელსაც WhatsApp-ის საშუალებით ვიდეოთვალთვალი შეუძლია. ჟურნალისტე…