navigator.ge
Skype-ის ვებ ვერსია უკვე ხელმისაწვდომია
ახლა უკვე სკაიპის ვებ ვერსია ხელმისაწვდომია. ბრაუზერ Chrome-ის და Edge-ის მომხმარებლებს Skype-ის გამოყენება ვებიდან შეეძლებათ, სპეციალურად ცალკე გადმოსაწერი აპლიკაციის გარეშე. ვებ ვერსიაში უფრ…