navigator.ge
“სტარტაპერი” 2 წლისაა!
თიბისი ბანკის პროგრამა „სტარტაპერი“ 2 წლისაა. “სტარტაპერი” უკვე პროგრამის ბენეფიციარ 25 000-მდე დამწყებ ბიზნესს აერთიანებს.„სტარტაპერი“ დღესდღეობით 4 მთავარ კომპონენტს აერთიანებს:…