navigator.ge
Workshop with Startup Wise Guys and Civitta – 9 თებერვალი
9 თებერვალს 10:00 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 1 კორპუსის 115 -ე აუდიტორიაში ჩატარდება ღონისძიება Workshop with Startup Wise Guys and Civitta. ღონისძიებაზე B2B სტარტაპისა და …