navigator.ge
გერმანელი ხელოვანის ინსტალაცია ნამიბის უდაბნოში
გერმანელმა ხელოვანმა მაქს სიდენტოპფმა ნამიბის უდაბნოში არაორდინალური ინსტალაცია გააკეთა.უდაბნოში მუდმივად უკრავს სიმღერა AFRICA,&nb…