navigator.ge
გერმანელი ხელოვანის ინსტალაცია ნამიბის უდაბნოში | ნავიგატორი
გერმანელმა ხელოვანმა მაქს სიდენტოპფმა ნამიბის უდაბნოში არაორდინალური ინსტალაცია გააკეთა.უდაბნოში მუდმივად უკრავს სიმღერა AFRICA, რომელიც ჯგუფ TOTO-ს ეკუთვნის. დინამიკები MP3 მოწყობილობაზეა შეერთებული.