naturfoton.me
Kungen av bröd / The king of bread
Talgoxen kommer alltid troget och besöker matbordet. Vem styr inte över brödet om inte talgoxen. Tit will always faithful and visiting the dining table. Who has no control over the bread if not the…