naturalrain.wordpress.com
Domain
Genesis 1:26 Hebrew ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל-הארץ ובכל-הרמש הרמש על-הארץ׃ Translit va.yo.mer e.lo.him na.a.se a.dam be.tsal.me.nu kid.mu.te.nu ve.y…