nataschastruik.wordpress.com
Algemene voorwaarden
Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Natascha Struik voedingscoach, in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelend als z…