natalijasimeonovic.com
Raspoloženje čekanja – Maja Stanković
RASPOLOŽENJE ČEKANJA Izložba slika Niz -dah , Natalije Simeonović u Malom likovnom salonu Narodnog muzeja, 5-25. Oktobar 2006 Piše: Maja Stanković Iz-dah, niz-dah, Uz-dah; kako god bilo išta god se…