natalijasimeonovic.com
An Other Circle – Marko Kostić
DRUGI KRUG / AN OTHER CIRCLE – Marko Kostić (predgovor iz kataloga izložbe Drugo dva) Text in- English Kao i na svojoj prethodnoj izložbi O-dvojenosti, Natalija Simeonović nastavl…