natalijasimeonovic.com
Intervju Korzo Portal “Natalija Simeonović/Slikarka oduvek”
Natalija Simeonović Beograđanka, profesorka na Beogradskoj politehnici gde predaje predmete Crtanje i Slikanje, oduvek je znala da će biti – slikarka. Iza nje su samostalne i grupne izložbe, ispred…