natalijasimeonovic.com
„Drugo dva” – nova postavka Natalije Simeonović
Alhemija i potraga za celovitošću; simbol androgina u malim remek-delima Natalije Simeonović Natalija Simeonović je umetnica koja je u svom dosadašnjem radu obogatila novu srpsku umetničku r…