natalijasimeonovic.com
Ana Milošević -Krilata bića Mileninih vizija
Iz kataloga 16. Bijenala “U svetlosti Milene”, galerija Milene Pavlović Barilli , Novembar 2017 Krilata bića Mileninih vizija,tekst Ana Milošević (selektorka…