nataf.blog
משאבת חום לברכת שחיה - נטף בלוג
חימום מי בריכת שחיה יקר אך מאפשר הנאה משימוש בברכה במשך זמן ארוך יותר מתקופת הקיץ לעבר הסתיו והאביב, ובתוספת עלות גם לחורף, הפתרון הטבעי להוזלת העלויות הנו שימוש בחום השמש אך מאחר ושעות היום לא מספיקות להתגבר על התקררות המים מרוח וחושך בלילה כדאי לוותר על ההשקעה במערכת שמש שאורך חייה קצר בגלל סתימות …