nasjonalforeningen.wordpress.com
Hør her, helse og omsorgskomite!
Jeg fått tildelt taletid fra 17.05 til 17.08 på høring med Stortingets helse- og omsorgskomite i dag. Fordelen med kort taletid er selvsagt at en tvinges til å være poengtert. Det er forbausende h…