nasjonalforeningen.wordpress.com
Hvordan skal vi snakke om forebygging av demens?
Livet virker ofte ganske urettferdig. Vi kjenner alle noen som har røkt og drukket med begge hender, og som likevel har levd lenge og vel. Dessuten kjenner vi alle noen som har gjort «alt rett», og…