nasjonalforeningen.wordpress.com
En times fysisk aktivitet hver skoledag
Denne uka har et flertall av de folkevalgte på Stortinget samlet seg om et forslag fra Senterpartiets Kjersti Toppe om en time fysisk aktivitet hver dag i skolen. Det har lenge vært god stemning fo…