nasjonalforeningen.wordpress.com
Må vi venne oss til velferdskutt?
«Den demografiske utviklingen vi ser i Norge og andre europeiske land viser at kommunene verken har kapasitet eller økonomi til å fortsette å levere helse- og omsorgstjenester på samme måte som d…