nasjonalforeningen.wordpress.com
Hvor stor belastning skal pårørende tåle i framtida?
Med tanke på de oppgavene som ligger foran oss, er det lite temperatur i valgdebatten om eldreomsorg. Det kan være fordi vi nå har historisk få nordmenn i de eldste aldersgruppene. En annen forklar…