nasjonalforeningen.wordpress.com
Økt kompetanse vil gi økt kvalitet i eldreomsorgen
I vår lanserte regjeringen en kvalitetsreform for eldre, og satte i gang en prosess rundt om i landet for å få innspill til forbedringer. I dag lanserer Arbeiderpartiet sine reformer for en bedre e…