nasjonalforeningen.wordpress.com
Ensomhet – myter og virkelighet
Over statsbudsjettet neste år er 36,8 millioner øremerket til bekjempelse av ensomhet. Det er klokt, for noe av det viktigste vi kan gjøre i møtet med eldrebølgen er å bidra til at flere har et god…