nasjonalforeningen.wordpress.com
Sykehjem må ledes med klare mål og høye ambisjoner
Det er helt nødvendig å si to ting først: Folk i Norge må ikke være redde for å ta i mot en sykehjemsplass når det virkelig er behov for det. Og: ansatte ved sykehjemmene gjør en viktig jobb, og so…