nasjonalforeningen.wordpress.com
Hjelp til å velge mindre sukker
Det er noe som heter at selvskryt skal en lytte til, for det kommer fra hjertet. Men selvkritikk er ofte mer interessant. For litt siden ble helseministeren intervjuet i Dagens Næringsliv og tok se…