nasjonalforeningen.wordpress.com
Utenforskap
Mennesker trenger fellesskap med andre mennesker. Noen er mer sosiale enn andre, men i det store og hele er det viktig for oss å føle tilhørighet og fellesskap med andre. En amerikansk undersøkelse…