nasjonalforeningen.wordpress.com
Smågodt, fornuft og følelser
Kan det føres en fornuftig debatt om smågodt? Setningen skurrer. Fornuft og smågodt tilhører hver sin verden, litt som fornuft og følelser ofte gjør. Det er ingen fornuftige grunner til å tygge i s…