nasjonalforeningen.wordpress.com
Trenger mer likestilt omsorg for eldre
Når vi ser på hvem som ringer til hjelpelinjene Hjertelinjen og Demenslinjen, og ser på statistikken over hvem som besøker helseinformasjon på Nasjonalforeningen for folkehelsens nettsider, er det …