nasjonalforeningen.wordpress.com
Flere friske leveår
For en tid siden hørte jeg et foredrag om utviklingen i pensjonsutgifter i det norske arbeidslivet. Foredragsholderen påsto at pensjonsutgiftene ikke bare øker fordi vi blir flere eldre, men også f…