nasjonalforeningen.wordpress.com
Ny folkehelsemelding
Ingen enkelttiltak har større positiv effekt for folkehelsen enn å redusere røyking. For den enkelte som røyker øker risikoen for kreft, hjerte- og karsykdom og lungesykdom dramatisk. Mindre kjent …