nasjonalforeningen.wordpress.com
Vonde veier ut av arbeidslivet
Det skjer noe med perspektivene når folk med konkrete erfaringer forteller sin historie, i stedet for at det bare er de gode hjelperne som snakker. Når det gjelder demens er de pårørendes erfaringe…