nasjonalforeningen.wordpress.com
Snusepidemien
Før i tida var snusere et særegent folkeslag. Det var folk som generelt ikke lot estetiske hensyn komme for mye i veien for dem. Røffe typer, flest menn og ofte fra Midt-Norge. Det siste kan belegg…