nasjonalforeningen.wordpress.com
Den kulturelle spaserstokken
Kunst og kultur er for meg en viktig del av det gode liv, og av et samfunn som det er godt å bo i. Den flotte visjonen bak «Den kulturelle spaserstokken» var at også de som er på omsorgsinstitusjon…