nasjonalforeningen.wordpress.com
Ett år siden «Ingen tid å miste»
Vi har brukt tiden godt siden TV-aksjonen for ett år siden. Det skulle bare mangle ettersom slagordet var «Ingen tid å miste»! Innsamlingsbeløpet på 229 millioner finansierer nå en femårsplan for f…