nasjonalforeningen.wordpress.com
Holdninger til uførhet
I debatten om hvordan flere med uføretrygd kan komme i jobb, er det et viktig hensyn å passe på. Det er hensynet til hvilke holdninger som skapes overfor dem som av ulike årsaker ikke har mulighet …