nasjonalforeningen.wordpress.com
Husk dem som glemmer!
De neste tiårene regner helsemyndighetene både her i Norge og globalt med en fordobling av antallet mennesker som har en demenssykdom. Hovedårsaken til det er at mange flere oppnår en høy levealder…