nasjonalforeningen.wordpress.com
Demensdiagnose, og hva nå?
Vi har vært en tur i Skottland og lært om deres arbeid med oppfølging og støtte til mennesker som har fått en demensdiagnose. Mange kunnskapsrike folk delte erfaringer som vi kan bruke i Norge. Men…