nasjonalforeningen.wordpress.com
De som har skoen på..
Skotten James McKillop ble i 2002 nektet adgang til en britisk konferanse for pårørende til personer til demens – fordi han hadde demens. Da han i stedet for å presentere seg selv som spesielt berø…