nasjonalforeningen.wordpress.com
Gir 100 millioner til dem som ikke røyker*
Følgende ble fanget opp av en flue på veggen på et hotell i Hurdal tidligere i vår, der regjeringen satt og forhandlet om revidering av budsjettet for 2014: «Kjære kollegaer, jeg synes det er vikti…