nasjonalforeningen.wordpress.com
Første debatt om helsebudsjettet etter valget
En rask og uhøytidelig oppsummering av den første debatten om helsebudsjettet etter valget, ser du på bildet her – en ordsky basert på hele referatet. Ord vi gjerne skulle sett her, var for eksempe…