nasjonalforeningen.wordpress.com
Folkehelsemeldingen
God folkehelse forutsetter et friskt samfunn. Et samfunn med skole og arbeid til alle, rettferdighet og sosial trygghet, som tar vare på miljøet, legger til rette for lek og fysisk aktivitet, har g…