nasjonalforeningen.wordpress.com
Demens i partiprogrammene
Alle partiene snekrer nå på partiprogrammer for neste stortingsperiode. Her er noen av våre funn i utkastene når det gjelder demens: Høyre har den beste beskrivelsen av hvilket helhetlig tilbud kom…