nasjonalforeningen.wordpress.com
Politikk som effektiv medisin
Om folk beveger seg litt mer, spiser litt sunnere og om litt flere slutter å røyke, vil det gi store positive utslag på helsestatistikken. Dette et optimistisk budskap, som det er merkelig at ikke …