nasjonalforeningen.wordpress.com
Slapp styring, Støre
Å ikke ville lovregulere noe før det har ordnet seg av seg selv, er en slapp form for styring. Det ville alle vært enige om dersom justisministeren for eksempel hadde sagt at fyllekjøring skulle fo…