nasjonalforeningen.wordpress.com
Velkommen til verdens største dugnad 2013!
Gratulerer Amnesty! Da studiolampene var slukket i NRK i går, var det kommet inn over 200 millioner kroner. Det er imponerende. Noen av oss fra Nasjonalforeningen for folkehelsen fikk følge TV-send…